גאולה

 מילה אחת קטנה, אך עם משמעות גדולה.

גאולה

לה אני מצפה בכליון עיניים,

אך לא יודעת כמה זמן אחכה לה בינתיים.

גאולה

אני יודעת שאת כבר פה  אצלנו

רק בבקשה שנראה אותך למרות קטנותנו

גאולה אוי גאולה...