אמא, לאן? לאן?

אני רוצה להשאר כאן!

אני רוצה ללכת מחר כמו כל יום לגן שושנה

ואחר הצהריים לחברתי חנה.

אמא, לאן? לאן?

אני לא רוצה ללכת. מבינה?

אני רוצה להשאר כאן בגינה.

אמא, לאן? לאן?

איך נוכל לבוא לקבר של אבא שוב?

לא רוצה לעזוב את הישוב!

אמא, לאן ? לאן?

אך אמא לא ענתה,

היא עמדה בצד ובכתה.