והיה... בהגיע שעתך ללכת כי תפול ותבול כעלה שלכת, ולהמשיך, לא תוכל עוד הלאה - תקרא לעמוד לפני בית דין של מעלה. מוטב שתדע בעוד יום מה צפוי - אחרת תעמוד שם בראש חפוי. שם לא ישאלו אם צברת הון רב, או אם נפלת כגיבור בקרב, אם צדיק או רשע היית שאלה אחת ישאלוך, בלבד: אם לפני מותך חיית