כשרמים הקולות הדברים יגעים ורבות עד בלי די המילים נסגרים הלבבות הנשמות מתרוקנות ודממה לא תשמיע צלילים. כשיופי קורן מבטים מדברים ונשמות זו בזו דבקות נצרפים רגשות משתזרים לאחד ומילים נשמעות ריקות. אז תקום דומיה תפקחנה אזניים גם קול הדממה ישמע מפני נגה האור תמוג חשכה אבנים יפתחו* נשמה. *will develop