לקחת את הפנים שהולכות אתך לאורך כל השנים

ולהביא לפגישה את הפנים שהולכות אתך לאורך כל השנים

ולהקריב אותם כמו מנחת-שי למישהו אחר כל השנים

ולשכוח את הפנים

ולהיות חדש

וללכת