הארץ מלאה חמס

רוחות רעות מנשבות

גשם שוצף

ארץ קוצפת

מבול.

 

ובתוך כל הרוע,

שוכן לו מקדש מעט.

תיבתו של נח.

 

מטלטל הוא בסערה

הגשם מצליף בו

הברד מכה בו

הרוחות מאימות לשברו

והוא -

עומד שם,

איתן.

 

גם אני רוצה להיות תיבת נח.