מרחיק-מתקרב, מקורב-מתרחק כך את משחק החיים אשחק. מבטים חטופים, ורגשות אשם הם כולם כאן, ואני- תמיד שם. הם לא מודאגים, ברי המזל אצלם זה ברור, ואצלי- מעורפל. מרחיק-מתקרב, מקורב-מתרחק הם לא שמים לב שאינני צוחק? הגבולות שלהם ידועים, מתוחים אבל לי הגבולות הללו לא שייכים. אצלם אהבה זה פשוט ומקסים אצלי זה סודות חבויים וכמוסים. מרחיק-מתקרב, מקורב-מתרחק הלחץ סוגר, מאיים ודוחק. "חבר הכי טוב" נשמע לי מפחיד הקו הוא כה דק בין אהוב לידיד! ירא מלספר, לזעזע, לטלטל ובינתיים ממשיך, מסתתר, מתפתל. מרחיק-מתקרב, מקורב-מתרחק עייפתי! אינני רוצה לשחק!