שתיקה אביבית אל מול הירח, החסר והולך בבית קברות תמהוני, כתסיסה עצמאית של מים קדושים, חודרת בינות המילים, החקוקות על האבן המסותת, השוטפת ושוטפת...