לפעמים האור מסנוור ועיני דומעות, סחף מבולבל במדרונות חורץ דרכים בדרך למעלה.