שיר + תרגום ---------------- האם בשפתיך המשורטטות (כך לדבריך קראו להן הבנות) נישקת שוטה? אמור, התוכל לשאת נשיקתי ? ומה טעם לה לנשיקת שוטים, האם מייסרת היא כעקיצת עקרבים? ואם איני מתייסרת מאז אותה נשיקה, סבירא ליה שלא באמת נושקה. ומוטב לה, לנשיקה, שלא ניתנה משניתנה. אמרי, התוכלי לשאת חסרונה ? --------------- לנשק שוטה / תרגום של Kissing a full/ George Michael אתה רחוק בזמן שיכולתי להיות הכוכב שלך הקשבת לאנשים שהפחידו אותך עד מוות, ומלבי מפליא שהיית מספיק חזק אפילו להתחיל את זה אבל לעולם לא תמצא שלווה עד שתקשיב ללבך אנשים אי אפשר לשנות את מה שהם עושים מוטב לתת להם לעשות מה שירצו כי הם ירצו אם תתן להם לגנוב את לבך אנשים תמיד יגרמו לאוהב להרגיש שוטה אבל אתה ידעת שאהבתי אותך יכולנו להראות להם, לכולם היינו צריכים לראות את האהבה שמעברם שיטית בי עם הדמעות בעיניים כיסית אותי עם נשיקות וקשרים אז הייה שלום אך בבקשה אל תיקח את לבי אתה רחוק אני לעולם לא אהיה הכוכב שלך אאסוף את השברים ארפא את לבי אולי אהיה מספיק חזקה איני יודעת היכן להתחיל אך לעולם לא אמצא שלווה כאשר אאזין ללבי אנשים אינך יכול לשנות את הדרך בה הם מרגישים מוטב לתת להם לעשות מה שירצו כי הם ירצו אם תתן להם לגנוב את לבך ואנשים תמיד יגרמו לאוהב לחוש שוטה אך אתה ידעת שאהבתי אותך יכולנו להראות להם, לכולם אבל זכור זאת כל נשיקה שתתן מעתה ועד עולם כשתזדקק ליד של אשה אחרת כזו שבאמת תוכל להיכנע איתה אני אחכה לך כפי שתמיד חיכיתי יש במה שהיה לנו משהו שאי אפשר להשוות עם שום דבר אחר אתה רחוק כשיכולתי להיות הכוכב שלך הקשבת לאנשים שהפחידו אותך עד מוות, ומלבי מוזר שהייתי מספיק חזקה לחשוב שתאהב אותי גם כנראה שנישקת שוטה די ברור שנישקת שוטה. You Are Far When i could have been your star You listened to people Who scared you to death, and from my heart Strange that you were strong enough To even make a start But you'll never find Peace of mind, Til you listen to your heart People You can never change the way they feet Better let them do just what they will For they will If you let them Steal your heart from you People Will always make a lover feel a fool But you knew i loved you We could have shown them all We should have seen love through Fooled me with the tears in your eyes Covered me with kisses and ties So goodbye But please don't take my heart You are far I'm never gonna be your star I'll pick up the pieces And mend my heart Maybe i'll be strong enough I don't know where to start But i'll never find Peace of mind While i listen to my heart People You can never change the way they feel Better let them do just what they will, For they will If you let them Steal your heart And people Will always make a lover feel a fool But you knew i loved you We could have shown them all But remember this Every other kiss That you ever give Long as we both live When you need the hand of another man One you really can surrender with I will wait for you Like i always do There's something there That can't compare with any other You are far When i could have been your star You listened to people Who scared you to death, and from my heart Strange that i was wrong enough To think you'd love me too I guess you were kissing a fool You must have been kissing a fool