אני יושבת בחוץ ברוח הקרירה רוצה לכתוב ולא מצליחה מנסה לחשוב על רעיון לשיר כי הרי השיר את מצב הרוח הטוב מעיר מנסיון אני יודעת כשרע לי אני כותבת ונרגעת אבל הכל חסום כמו כך הכאב הוא עמוק שם בפנים ולא רוצה להתפרץ פתאום שצריך הדמעות לא זולגות נגמרו הדמעות לבא הן לא רוצות לכן לכתוב אני רוצה למעט בכי אני זקוקה והכתיבה תמיד לי עוזרת את הכאב מליבי היא משחררת אבל פתאום כבר אין לי מילים כבר אי אפשר לכתוב שירים ובפנים הכאב מבקש לצאת כבר מהתחלה הוא צועק וצועק בצורת בחילה אבל המילים נעלמו כלא היו והכאב נשאר במקומו ואני מבקשת שהשמחה תחזור למקומה שיהיה לי רק טוב בנשמה