נכתב באב איכה ישבה בדד וגם אני בשממון לבי תוהה מתי ישמע קול שמחה.