בבדידותי שאין לה קץ חיפשתי נחמה. יצאתי להמון אדם ובדידותי עימי... תרנו וחיפשנו אחר יד אחת חמה. אך אין . עד כי כלתה רגל מן השוק. הרמנו מבטינו כלפי שמיא וחיפשנו רוך או הבנה אך עוונותינו הרחיקונו מלראות איזה רוך הבטנו פנימה אל מצולות נפשינו ונפעמנו התכנסה הבדידות בעצמה אני בתוכי קוראת וקוראת את מסתרי נפשי עד עצם היום הזה...