אתחלתא דגאולה משמים לארץ רוחות מנשבות, עלים בשלכת אוספות, גובבות. ויש שרואים, ויש שואלים, ובינותם, מתחת, ממעל שאולים, כולם לאבן אחת נוצקים, וכנוצה דואים, עד ביאת גואל דלים.