עברה דקה, המצב נשאר. חלפה שעה, כמה עוד אפשר?! תמה שנה, לנו כבר נשבר! נשרפים עוד ימים, נשארנו רק חולמים.