חג מעל קו התפר כשפרירית צרובת כנפיים. מול האור, מול החידלון, ניילון מדדה ברחובות בכרך ניילון מהלך שארית חיי. נפגשנו באותה נקודה במדרגות הנעות של החיים והמוות. את עולה ואני יורד. גלגל ענק בגן המשחקים. מימין לשמאל ומשמאל לימין אין למעלה ואין למטה. רחוב הירקון תשעים ושלוש ומשו. רחובות מנוכרים צופרים שם רוח אל בליל. ים מול סוף התחלה מול חוף. פסים ניצחים של פרפורים. ענדי על ידי סרטי המלחמה סגול ובורדו, כגחלילית משדרת אותות מצוקה גחלילית משוגרת אל סופה שפרירית צרובת אור וחושך נוסקת מעל אוטוסטרדות החיים והמוות אל סופה. מאת אברהם שיין