קודם היתה האדמה, אחר כך הבשר החם שצמח מתוך לשדה הרך ורגליו שקועות בה ואינן נראות קודם היתה האדמה, אחר כך עף ממנה מה שעף אבל אני שכחתי שקודם היתה האדמה וניסיתי לעוף בעצמי והצלחתי ונפלתי את תוך השמים השחורים והאדמה רחקה ממני רחקה ונזכרתי שקודם לכל היתה האדמה והאדמה רחקה ממני רחקה מאד