תן לי יד, קחני רעי אהוב, ואל תשאל לאן. הב לי את ידך ואל- האוהבים יורנו דרך. כך אמרת לי, את שכה אהבתי. והנה שכינה ממעל. ופתאום ידעתי את הדרך, והשחר גם האיר. תני לי יד, נעוף למרחקים. יחדיו נפליג לחוף גן עדן, אל בין שבילי הרים גבוהים, במשעולי האוהבים. כך אמרת, אתה שכה אהבתי... נשכב, נחלום בין הפרחים, נמריאה על כנפי הקשת, ובצבעיה נארוג את היפה שבשטיחים. כך אמרנו אנו שכה אהבנו...