גם במדבר הכי שומם וגדול , אפשר למצוא איזשהוא נווה מים קטן... בסופו של דבר , אם לא מתייאשים ומתים מצמא לפני סוף החיפוש...