הצרפתים
אומרים פארי
מה הם יודעים
אנחנו
המתקנים
נאמר פריססס
בסמ"ך
בשני סמ"כים
בשלשה סמ"כים
כמו נחש
לא פריז
כמו שאמרו פעם
כי אנחנו
המתקנים
יודעים
בתנ"ך כתוב
עשרים שנה
לא נכון
עשרים שנים
כי אנחנו
המתקנים
קובעים
וגם אם לא תבחרו בנו
נכניס לכם את זה
בפתח הפרוץ
נשמיט דגש חזק
כי אנחנו
המתקנים
שולטים
נשמיט ה"א ידיעה
כדרך הרוסים
נתנשא
נתגאה
אנחנו אלהים
נכניס לכם את זה לראש
חה חה חה