בס"ד

חנוכיה שמתי להדליק עוד נר , חנוכיה שמתי כדי לפרסם את הנס

השלהבת גדלה , אכלתי גם סופגניה  , וטעמה כה מתוק

הגעתי לריבה