בס"ד

גדלתי התבגרתי מתוך אנשים שלא האירו לי פנים במיוחד לא לתחביב לא לאדם שבי לא לי כפרט הייתי להם רק כמו צרות שסחבתי איתי מילים לצערי כמה שרוצים לשכוח לעולם לא שוכחים ועכשיו אני מנסה לחפש את עצמי שוב כאדם להאמין בעצמי כי קשה להתחיל קל יותר להאמין למשהו שלילי מאשר לחיובי למרות שיש בי הרבה מה לתת אבל הרבה