לפיד בוער לזכרון כדליקת אש עשוי בעיני יראו זאת והן כאלפי נרות מבט רושף הופך לבזיקת גפרור בתוך חדר פנימי אור נשמתי המעונה המוקפת גלדי שנים מבט רושף הופך לשמן רותח הנשפך כלאחר יד והופך מכוות אש על עור רגשותיי כל מבט רושף יוסיף לבעירת הלפיד לפיד חי ואנושי, נושא שם אות ונשמה שנקלעה לעולם זה והיא נושאת מטען מתמרות ארובת הכבשן