שדה  / אדר תשס"ח.                            

דע                                     

כי יש שדה

ובו גדלים

אנשים ונשים

וטף ,

ומרעה

ופרחים

נאים מאוד        ( נעים מאוד להכיר )

אשרי עין רעתה

כל זאת .

 

ואילנות

ואדם

הם בחינת

נשמות

ורוחות

ונפשות

וגופים

   הם בחינת ילדים

   מקפצים

   ורוקדים ושרים

 

ויש בא לשדה

ויש בא לבירה

  ולעיתים

  יש גם חדירה

      לתוך הדירה  (בתוך חדירה)

 

בחינת

נשמות

ורוחות

ונפשות

וגופות

עטופות

      בטליתטוטפות 

      ובחינת צעקות

     ובכיות ושבירה .