בס"ד

דומם צומח חי מדבר

אדמה

חסה

שה

ופה הסח

ואינו חס

לא על החי

ולא על חסה

כמו ארץ

אוכל את כל יושביה

את כולם יחדיו

כורך

בהסיבה

ברוך הבא לעיר

ברוך הבא למסיבה

כאן זה לא חלום

גם עוד לא השלום

כאן עוד נגאלים

מים של מיצרים

עוד טוחנים בלהט קרב

מצות

גדיים

ומרורים

 

במזג האוויר החם

עוד מדברים

בשפת דצח"מ