. כתל

הכתל

ציר אנכי

וציר של אופק

בו נפגשים שמים חדשים

בים של מציאות

 

הכתל

צרור הרוחות

ובתוכו תחובות

מקופלות בתוך פתקים

הצעקות