האפלה עוטפת, האפלה אוהבת, 
                               לא משפחה, ולא חברים,
                            כי אותי הם בכלל לא מכירים,
                           כשהם נעלמים, האפלה חוזרת,
                              אותי עוטפת, אותי אוהבת,
                               כי רק היא אותי מבינה,
                                   רק אותי, האפלה.