איה יש מקום בעולם,
מקום השייך לכל לשון ועם,
מקום שלב כולם אליו נמשך,
מקום שאף אחד לעולם לא ישכח.
מקום ללא הבדל דת גזע ומין,
שאליו נושא כל לב מאמין.

מקום זה נמצא בכל מדינה ובכל עיר,
במזג אויר בוהק ובסגריר,
פתוח לכל בכל שעות היממה,
ומספק מקום לתפילה תמימה

יש לש שמות וכינויים לרוב,

בדרך מיוחדת מוצא כל אחד איך אותה לאהוב.

מתבונן אני בה במאור הערביים,
אהבתי אליה גדלה אף כפליים,
ושמה, ירושלים.

"שאל שלום ירושלים, ישליו אוהביך"