רגע אחד של חשכה לאחר שעות של אור, רגע אחד של חשכה בו נגמר הכל, הכל כהה, הכל הולך, וכבר אף פעם לא ישוב - רגע אחד של חשכה, רגע כל כך חשוב. רגע אחד של מחשבה, שבו קובעים הכל, רגע אחד של הקשבה, שלא שומעים בו קול, רגע אחד של הושטת יד לפנים רגע אחד של התנפצות לרסיסים.