אני רוצה לבכות

לטעום המלח על שפתי,

הרטיבות על לחיי,

אני רוצה לבכות,

להרגיש העצב בלבבי,

ואת הצער בנפשי,

אני רוצה לבכות.

 

ואפילו בלי סיבה,

אני רוצה שרק דמעה -

אחת ובודדה

תשאב מתוך הלב,

היא תעלה ותעלה

היא תתפרץ ותכלה,

אני רוצה לבכות, לבכות.

 

ולפעמים כמו הדמעות שמתכלות נעלמות,

אני כמוהן -

אני שם ואז כבר לא

אני כאן לא לעולם

אני דמעה שהתייבשה, הכאב שכבר נשכח

אני העצב שהושלך מתוך הלב

והוחלף באשליה של שמחה והשלמה

 ותמיד בפנים בפנים בפנים

היכן שאין כבר מחפשים

תכונן ההרגשה שזו היא רק אשליה

ושוב ינץ בי הרצון להביע היגון,

להשתחרר מהדמעות שאת עיני פשוט דוקרות,

              ורק לבכות לבכות לבכות              

                   לבכות.