בס"ד

שלום לך אם
עוד היום לנופף
עת להטו שמיים
תמרות אש ועשן

שבעה מזבחות כבר בנית
ולא רפו הידיים
בן ועוד בן
עולים לשמיים

ואף אם תקמוט החמה בפנייך
והשלג ילבין שערך
אף ישירו שלום לך על חורבותייך
זיכרון עקידה אם אשכחך

וסערת ונוחמת
הנה שבנו עדייך
בכרוע ברכיים לישק רגבייך
ילחשו השפתיים
בחיל ורעדה
שלום לך אם אהובה.