בכף רגלי

טיפול יסודי

רקוח

בגבולות פרוצים

חרוצים

מיובלים

 

בכרית צהובה

גביש נעוץ

פצוע

ביסודות מפולשים

אבודים

מכוונים

 

במקום של אש

דווי גחלת

מובנית

בתפילה מפצפצת

לוהטת

מעושנת