למה לכל סיר יש מכסה

 

לכל סיר יש מכסה

משום שלא שואלים את הסיר

אם הוא אוהב

את המכסה

 

לכל סיר יש מכסה

משום שכל אחד באומנתו יחיה

וזה את זה יכסה

 

לכל סיר יש מכסה

משום שהם לא צריכים להסכים

זה עם זה

כדי להתכסות זה בזה

 

לכל סיר יש מכסה

משום שלאף אחד מהם

לא איכפת

מי משניהם מנוסה יותר

 

לכל סיר יש מכסה

משום שלפעמים

אפילו אם המכסה

גדול יותר

את הסיר הוא מכסה

 

לכל סיר יש מכסה

משום שאף אחד

לא בועט באחר

בשעת המעשה

 

לכל סיר יש מכסה

משום שאך אחד

לא בודק

בציצים או בציציות

של האחר

מי סיר ומי מכסה

 

לכל סיר יש מכסה

משום שכל עוד

יש כיסוי

לא בודקים

האם המכסה של השכן

מכסה יותר

 

לכל סיר יש מכסה

משום שבני התמותה

אינם אסירים

של הסירים

או השירים

שלהם

 

יואב סנטו