כאב חד
של בדידות נוראה,
מבט אחד בעיניה-
ונשכח...

אך שב לכאוב