עדיף לבד וטוב אולי

מידי פעם לבד

לצעוד אל דרך חדשה בתעוזה

מידי פעם לבד

 

כשהאוויר צונן עיניים קודרות

יקיצה לבוקר בהיר ובחישוב מהיר

הרי שזה נצח ובצהריים הכל רגיל

רק שהם אובדים מתחת לכר

מנותקים עד מחר

 

אם כך עדיף לבד וטוב אולי

מידי פעם לבד

לצעוד אל דרך חדשה בתעוזה

מידי פעם לבד

 

בלילות נדמה כי הדמיון אינו מרפה

בעודם צוללים אל תוך מאוויהם

רק שהם שוקעים בים גועש

מנסים בכוחם להתמזג

 

אם כך עדיף לבד וטוב אולי

מידי פעם לבד

לצעוד אל דרך חדשה בתעוזה

מידי פעם לבד

 

בימים של חוסר וודאות

הבטחון במצולות שוכן

ולמרות כל זאת ואף על פי כן

הם משולים לסערת רגשות חזקה

לא מוצאים מרגוע ולכן

 

עדיף לבד וטוב אולי

מידי פעם לבד

לצעוד אל דרך חדשה בתעוזה

מידי פעם לבד