בכפר לא גדול,

בשדה לא קטן,

ליד עץ לא ירוק,

עם ענפים לא מעט,

מציירת ציור לא צבעוני,

עם עט שלא עובד,

על דף לא חלק,

עם דמעה לא גדולה,

וכאב לא קטן.