אביב

 

"יציאת מצרים תשאר לעד אביב העולם כולו"

(הרב קוק)

 

יציאת מצרים

זמן אביב עולם

להעלות ניצן

עלי כותרת חדשים

לפרוש כנפיים

לאופק חדש

לפרוח

להסתיר בין עלים ירוקים

קרני שמש

זכּוֹת

בתפילה שלא נדע עוד

רגעים של חושך