יובל חמישים

 

שב הגנן לאדמת החיים

הפך רגבים וחרש התלמים

בכוחות עד אין קץ

וזיעת מפלים

להפריח הגן

בין דרדר וקוצים

 

בשמחת לבבו נטע האילן

רבו צבעים ופרחים שבגן

נוכשו עשבי שווא

רחקו השוטים

אך אין קול בגינה

אין זמרת צפורים.

 

פזמון:

ביובל חמישים לחזות בגינה

לראות פריחה בה הוקמה המדינה

להוסיף לפרחים את ניחוח המור

לשירת צפורים וניגון המזמור

 

 

ניצנים כבר פרשו חיותם למרומים

עלי גפן טפסו על עצי תאנים

אך קול לא נשמע

לא צייץ הזמיר

עת באה הבשורה

לב גנן להאיר

 

סוד הגן בריחו הנישא למרחק

ריח עולה עת הדשא יירק

צפורים יצייצו

 דרור יקרא בעליו

ישמע קול התור

הפורש את כנפיו.

 

פזמון:

ביובל חמישים לחזות בגינה

לראות פריחה בה הוקמה המדינה

להוסיף לפרחים את ניחוח המור

לשירת צפורים וניגון המזמור

 

 

התשנ"ח - יובל למדינת ישראל.