כך בשלושה ימים, מאבדת המדינה שני שוערים, השוער הלאומי, ספורטאי ענק, שברגש ותושיה על רשת שערו נאבק. ועוד אישיות מובחרת, שעל שערי ירושלים והתפתחותה נאבק .  אין ספק, ועלינו להודות, שאלה הם דור הנפילים, אלה האנשים ושכמותם, הורישו לנו את שערי המדינה ושמירתם לנצח.                                                               

יעקב חודורוב  וטדי קולק  ז"ל