דלה השפה העברית רפה ואפלולית קומץ מילים ביטויים חסרים לשון קהה וערפילית. קשה העגה המדוברת מקוטעת, נוקבת, מנוקרת מן הפה אל החוץ ריסון אינו נחוץ מחשבה תחילה עוקרת. ברוכות המילים הכתובות מסוגננות למשעי, מחושבות בהן ניחנתי אותן הפנמתי ושמרתי לבשורות טובות. נדירים רגשותי,ולשוני אל מולם לובשת פני עני כבדה מלשקף מהות והיקף של רגש עז וכוחני. מבקשת לאמר בקול גדול חורטת בעטי הכל יכול הכרזת אהבה אמירת חובה- למי שחש מבלי לחדול.