את כל המחשבות ניתקתי, באחת ועל הכעסים הבלגתי את כל הזכרונות ארזתי, בקופסא ואת הרגשות הפנמתי את כל הגעגועים נעלתי, בארון ואת דמותך השכחתי ואז- הופעת פתאום.