באמצע אי תנועה

בכביש סואן

עומד 

מצדדי חולפות משאיות הטעונות מסע רגשות כבד

ואני באמצע כביש סואן

עומד באי תנועה

בודד