יש בי פחד לפגוש את עצמי.

חשש נסתר, מלהסיק מסקנה.

כבלון נפוח, נאד אורירי,

נס, מתחמק מתשובה.

תשובה אל ה´,

תשובה לשאלה,

תשובה על העבר,

שאלה - על ההווה.

תהיה חסרת פשר

על כל מה שמעבר,

למובן,

למושג,

למוחלט,

לעצמי.