נכנעתי.

להם. 

אותם צוים חתומים,

 שאין בידי דבר כנגדם.

 

כן, כך נראית כניעה.

ראשי מושפל, בכיי קטוע,

חש בצריבתן של אנחות ההשלמה.

****

ניצחתי.

אותי.

ציפיות לגישום חלומות,

אלה שטרם בשלו.

 

כן? כך נראה נצחון?

בראש מושפל? בבכי קטוע?

באנחות השלמה צורבות?

***

צמיחתי?

בכך שקטונתי. מכל החסדים,

אשר חזיתי כסופות שסחפוני כגרגר.

והאמת?

גם על גדלות אוסיף לשלם,

במטבע קשה,

שיש לה שני צדדים..