בשטח יש עצים

בצילם אני יושב

חושב על החיים

חושב על עשבים

ועל מה שבאמצע

על מה שבפנים

יושב בבית

מבריז מלימודים

שונא את החחים

קופץ מהמרפסת

השמיים הם כחולים