היינו הולכים

והיו העלים דומעים לעינינו

והיתה ידך מרעדת בידי

הייתי מביטה בך

ומתפללת לגשם