נוגע

בפינת כיסא

עליו מונח כובעי

מכסה את הראש

שתהיה חציצה ביני ובין שמיא

מודה לפני שאני

לפני שנוגה הזריחה יפנה מקומו להמולת קרניים קדחתניות רהבתניות

אשה תכין תה

ותניח על שולחן

הטעם יעמוד בינינו בלי מילים

ברצועת עור שחורה שדהתה מזוקן

אקשור עצמי אל המציאות

אל הבשר

ציץ נזר אהבה

יסגור פער

אינסופי

חוט מתוח של רחמים