תחושה נוראה לא מזהה את עצמי במראה בפנים כבר כבשה לה מקום תחושת האשם איך היד הגיעה לשם? זה לא המקום זו הדרך התחושה שנרמס לו עוד ערך