הלוא אח עשו ליעקב

אמר הנביא בלחישה!

במה אח הוא לי?

אומנם מאב אחד נולדנו

ואם אחת ילדתנו.

הלוא אח עשו ליעקב

זעק ההנביא ברעם!

במה אח הוא לי?

הלוא הוא גרשני ועקרני מנחלתי.

את בכורתך מכרת לי בנזיד עדשים,

העדפת את האדום האדום הזה

העדפת את העכשיו והמיד.

לא אח אתה לי עשו ולא גואלי,

תן לי הנפש את הרוחני,

והרכוש קח לך ולך!