לבחון,להתקרב,להתעמק,להתפכח,להתרחק

אלו הם השלבים

שמלווים אותנו בכול תהליך

בכאוס החד פעמי הזה

שנקרא החיים

האנושיות ודעיכתה

היצירה והתרסקותה.

מביטים באותיות לא ברורות

שמשמעותן נראית הבל

ואולי היא הבל

ואולי היא לא.